Thông báo bảo trì

2019-10-24 18:51:20

Tầm Long Giả thân mến:
Vì xuất hiện vấn đề dữ liệu dịch thường, những server cần tiến hành bảo trì đột xuất, phạm vi bảo trì là SEA-S1~S109, SEA-S111~S170, thời gian hoàn thành bảo trì cần căn cứ vào tiến độ bảo trì thực tế. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong Thông báo đăng nhập và Trang chủ. Thật xin lỗi đã gây ra bất tiện, sau khi sửa chữa vấn đề, chúng tôi sẽ gửi đền bù tương ứng, cảm ơn sự ủng hộ và thông cảm của Tầm Lomg Giả ạ.